Vad händer om en UTLÄNDSK medarbetare blir sjuk?

Att planera för det oväntade

Alla som arbetar med Global Mobility känner troligtvis igen sig i när det gäller att planera för det oväntade. Det man inte tror ska hända kommer lika säkert som ett brev på posten när man flyttar från ett land till ett annat. Det som plötsligt dyker upp tar inte bara mycket tid att hantera men kan också kosta bli väldigt dyrt. Mycket kan man ändå ana sig till att det kan ske, eller vis av erfarenheten har man lärt sig att det händer ibland, och då slipper det bli en oväntad överraskning och i bästa fall kan det avstyras. 

Sjukdomar är ett hett ämne nu, ingen vill förmodligen höra ordet pandemi längre. Sjukdomar och olycksfall är tyvärr sådant man inte kan planera bort men om i alla fall kostnaden är omhändertagen svider det inte lika mycket. Är det dessutom inte så att det som inte får hända alltid händer när det inte får hända? 

En sak man som arbetsgivare kan göra är att se till att era anställda är täckta av en sjukvårdsförsäkring under första tiden i Sverige. Det är nämligen först när er anställda fått ett personnummer som de kan söka vård i Sverige till samma kostnad som alla andra som är folkbokförda i landet.

Handläggningstiden för ett personnummer är idag, december 2020, upp till 14 veckor. Det glädjande är att det går lite fortare för icke-EU medborgare än för EU-medborgare. Detta är bra eftersom en EU medborgare är oftast täckt av socialförsäkringen i sitt hemland fortfarande och därför behöver deras sjukhusbesök inte kosta så mycket. En icke-EU medborgare får däremot betala för all sin vård fram till dess att de får sitt personnummer. 

Många av de som flyttar till Sverige har en reseförsäkring eller liknande tecknad i hemlandet som täcker den första perioden i Sverige. Det är inte alltid de gäller så länge det behövs eller för alla typer av vård så det är definitivt något som bör säkerställas innan personen reser hit. 

Försäkringen brukar också bli ogiltig när personen börjar arbeta i Sverige och inte längre är här som turist. All vård i samband med graviditet och förlossning undantas också eftersom det inte ses som oplanerad vård. Om ni inte vill förlita er på att individens privata försäkringar kommer hjälpa till ifall det oanade händer kan ni se till att ha en sjukvårdsförsäkring som täcker personen i Sverige tills dess den är folkbokförd. 

En del företag har det redan idag medan det är nytt för andra. Sjukvårdsförsäkringen är inte en av de försäkringar som krävs när man söker arbetstillstånd för sina anställda varför den kanske ibland väljs bort till förmån för de obligatoriska försäkringarna. Det är dock en viktigt försäkring att ha om man planera för det där som itne får hända. 

Om ni har frågor om försäkringar och hur man kan teckna försäkringar i Sverige innan individen fått sitt personnummer så får ni gärna kontakta oss.

Kontakta oss