HR: Så här navigerar du genom processen att anställa någon utanför EU

Det blir allt vanligare för företag att vilja anställa personer från andra länder, samt för personer att vilja flytta till ett nytt land för att arbeta. Enligt estimat var det år 2020 ca 280,6 miljoner migranter globalt, vilket representerar ca 4 % av världsbefolkningen. Många migranter väljer att flytta till länder med bättre ekonomi och goda karriärmöjligheter. Enligt statistik från “UN DESA Population Division, International Migrant Stock 2020” var det mer än 52 % av migranterna som flyttade till Europa eller Norra Amerika.

Det finns flera fördelar med att som företag i Sverige anställa någon utanför EU. Exempelvis kan personer utanför EU bidra med andra färdigheter och expertis i företaget. En annan fördel är att talang utanför EU kan fylla kompetensluckor när det råder brist på kvalificerad arbetskraft. Genom att anställa någon utanför EU kan talangen dessutom ta med sig värdefulla nätverk och kontakter, vilket ökar möjligheterna för internationella affärer, partnerskap och expansion till nya marknader.

Att anställa någon utanför EU kan dock komma med en rad utmaningar och det kan kännas komplicerat att veta hur man ska gå tillväga. Det finns flera saker för dig som ska anställa talang från utlandet att ha i åtanke när du ska navigera genom processen.

3 viktiga steg när du ska anställa någon utanför EU

Det finns en rad olika steg som du behöver göra under anställningsprocessen av en icke‑EU‑medborgare. Det är viktigt att se till att allt blir korrekt i processen, för att inte riskera avslag eller att anställningen inte kan genomföras. För ingående information om varje steg i processen, kan du läsa mer på Migrationsverkets och Skatteverkets hemsida.

 1. Annonsera ut tjänsten, lämna information om anställningen och underrätta Skatteverket

För att kunna anställa någon utanför EU måste du vid nyrekrytering ha annonserat ut tjänsten så att den varit tillgänglig för personer i Sverige, EU/EES och Schweiz att söka. Du kan göra detta genom att annonsera ut tjänsten under minst tio dagar i Arbetsförmedlingens platsbank.

När du vill anställa någon utanför EU måste du genomgå en ansökningsprocess hos Migrationsverket. När denna är klar och godkänd behöver du underrätta Skatteverket om anställningen av din nya talang.

 1. Arbetstillstånd till den nyanställda

För att få arbeta i Sverige behöver de flesta personer utanför EU ett arbetstillstånd. Personen behöver ha fått sitt arbetstillstånd innan flytten till Sverige.

 1. Bosättning av din nya talang i Sverige

För en arbetstagare är det attraktivt om företaget kan hjälpa till med boende och övergången från landet talangen flyttar från, till den nya anställningen i Sverige.

Vilka arbetstillstånd och visum krävs för att anställa någon utanför EU?

Du som ska anställa någon utanför EU har ett ansvar att se till att personen har rätt att få vistas i Sverige och arbeta hos dig. När du vill anställa någon utanför EU behöver arbetstagaren både ett arbetstillstånd och ett uppehållstillstånd. Nedan kan du läsa om de olika arbetstillstånden som finns.

Arbetstillstånd

Arbetstillstånd får ges till en person från ett annat land om anställningen kan försörja personen, samt att lönen, försäkringsskyddet och övriga anställningsvillkor inte är sämre än de villkor som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen. Att få ett arbetstillstånd för första gången tar cirka fyra månader.

Kraven för arbetstillstånd är:

 •  Ett anställningsavtal, underskrivet av båda parter.
 • Arbetstagaren har ett giltigt pass.
 • Anställningen har anställningsvillkor som är på minst samma nivå som svenska kollektivavtal.
 •  Lönen är på minst samma nivå som svenska kollektivavtal.
 • Anställningen gör det möjligt för arbetstagaren att försörja sig. (Kravet på försörjning är en lön på minst 13 000 kronor i månaden före skatt)
 • Arbetsgivaren har tecknat sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring och tjänstepensionsförsäkring för arbetstagaren när anställningen påbörjas.

Uppehållstillstånd

För att kunna få ett uppehållstillstånd ska personen kunna visa ett arbetserbjudande från en arbetsgivare i Sverige. Ett uppehållstillstånd kan beviljas först när ett erbjudande om arbete finns. Detta gäller även för arbetstillstånd.

Visum

I vissa fall kan ett visum behövas för personen som ska komma hit och arbeta. Det gäller exempelvis vid arbete som varar kortare tid än tre månader. Då kan det krävas både arbetstillstånd och visum. För mer information om visum kan du kontakta svenska ambassaden eller generalkonsulatet.

Blåkort

När du vill anställa någon utanför EU finns även ett så kallat Blåkort som alternativ. Det ger arbetstagare rätt att arbeta och bo i Sverige. Blåkortet är ett arbets- och uppehållstillstånd som riktar sig till högkvalificerade arbetstagare. 

Kraven för Blåkortet är att arbetstagaren har:

 •  Ett anställningsavtal och ett konkret jobberbjudande från en svensk arbetsgivare som sträcker sig över minst ett år.
 • En högre utbildning som motsvarar minst tre års högskolestudier.
 •  En lön som uppfyller eller överstiger den genomsnittliga lönen för yrket i Sverige.
 • Tillräcklig försäkring för hälsa och sjukvård i Sverige.

Bostad för den nyanställda

Vid anställning av någon utanför EU är nästa steg i processen för den nyanställda, att hitta en bostad och kunna bosätta sig ordentligt i Sverige. Det finns sätt för dig som arbetar med HR att kunna hjälpa den nyanställda med detta. Du kan bland annat ta kontakt med olika hyresvärdar för att se om någon hyr ut en bostad som din nya talang kan hyra.

Många företag tar hjälp av en Relocation- och Immigrationbyrå, som exempelvis Nimmersion, för att få hjälp med just detta. Nimmersion hjälper företag genom hela processen som tillkommer när man anställer någon från ett annat land. Det handlar till exempel om att ordna arbetstillstånd, uppehållstillstånd, visum och Blåkort. Nimmersion hjälper även till med att hitta bostad till den nya talangen genom tillgång till en stor bank av tillgängliga bostäder, och genom kontinuerlig kontakt med hyresvärdar runt om i Stockholm.

Att tänka på när du vill anställa någon utanför EU

Inför processen att anställa någon utanför EU bör du tänka på följande:

 • Var väl förberedd på processen.
 • Var ute i god tid.
 • Var noggrann och genomför korrekta ansökningar.
 • Håll dig uppdaterad på lagar och regler.
 • Ta hjälp av en Relocation-och immigrationbyrå om du behöver.

Det är mycket att hålla koll på när du vill anställa någon utanför EU. Lagar och regler ändras och uppdateras, och därför är det viktigt att hålla koll på vad som gäller vid den aktuella tidsperiod du vill anställa talangen.

Att anställa talang från ett annat land är en lång process som kan kännas tidskrävande och stressande för dig som arbetar med HR. Nimmersion kan avlasta er avdelning genom att sköta och ansvara för hela processen. Det innebär att du och företaget är i trygga händer och kan lita på att processen utförs korrekt, inom rätt tidsram och att den nyanställda får en smidig övergång till det nya landet och till sitt nya arbete.

Om du ska anställa någon utanför EU och vill ta hjälp av en Relocation- och immigrationbyrå, är du varmt välkommen att kontakta oss på Nimmersion! 

Kontakta oss