global mobility

Framgångsrik Global Mobility – nyckeln till mångfald och konkurrenskraft

Att ha en strategi för global mobility blir allt viktigare i takt med en mer internationell och rörlig värld. Dagens globala arbetskraft kan och vill arbeta var som helst i världen. En rörlighet som hjälper företagen att hitta de bästa talangerna; nå nya marknader; bli mer agila; och få en ökad konkurrenskraft. När kampen om de globala talangerna hårdnar är det viktigt att ha en strategi för att locka dem till sig. Den arbetsgivare som kan erbjuda den smidigaste flytten till ett nytt land blir mer attraktiv. I och med det har de också en bättre chans att få tag på den värdefulla internationella arbetskraften som kan hjälpa till att öka både mångfald och produktivitet.

Så här skapar du en strategi för global mobility som attraherar globala talanger, och ger ditt företag ny kraft.

Vad innebär Global Mobility?

I vår uppkopplade värld är geografin inte längre ett hinder för kunskap och idéer. När det då gäller att snappa upp de bästa talangerna som finns utspridda över hela världen, spelar alltså inte fysiska avstånd och gränser heller någon roll. Åldersgruppen Millennials kommer att utgöra 75 % av arbetsstyrkan år 2025, och 59 % av dem är mer än villiga att arbeta utomlands (enligt Deloittes Global Mobility Trends). Men trots att många kan tänka sig att söka sig till utlandet för jobb, så har företag allt svårare att hitta de talanger de behöver för att kunna växa. 7 av 10 svenska företag har svårt att rekrytera rätt kompetens till sin verksamhet, enligt Svenskt Näringsliv. Att omfamna den globala mobiliteten är att omfamna hela världens potential. Med andra ord att framgångsrikt förena den globalt rörliga arbetskraften med de företag som letar med ljus och lykta efter de rätta talangerna.

Att ha ett program för global mobility är en viktig strategi för de organisationer som inser möjligheterna med rätt kompetensrekrytering. Det gäller oavsett var i världen kompetensen befinner sig och kommer från. När det finns ett program som underlättar talangernas rörlighet, som smidiga rutiner för logistik, relocation, integration och immigration, går det också att öka konkurrenskraften. Samtidigt kan de globala talangerna utvecklas i sina karriärer och sprida sin kunskap. Global mobility är något som alla vinner på.

Global Mobility som en strategisk fördel

Det är nog ingen organisation som längre tror att de bästa talangerna bor på pendlingsavstånd från kontoret. På en kunskapsdriven marknad blir global rekrytering ett sätt att vidga talangpoolen avsevärt. Något som är nödvändigt för att kunna navigera runt den stenhårda konkurrensen om de lokala talangerna. Global mobility lyfter blicken från de geografiska begränsningarna och flyttar fokus till hela världens förmåga och möjligheter.

Global mobility handlar dock om mer än att bara få tillgång till den breda talangpool som ger möjlighet att rekrytera just de personer som kan ge gynnsamma affärsfördelar. Dagens organisationer behöver även få tillgång till nytänkande, mångsidighet och lättrörlighet. Eftersom detta är några av de viktiga aspekter som krävs för att lyckas på en ständigt föränderlig marknad. Mångfald har alltid varit en styrka, men nu kan även diversitet bidra till konkurrensfördelar på flera sätt.

  • Ökad inkludering och mångfald. Global mobility gör det möjligt att anställa den bästa personen och inte bara den bästa inom samma riktnummerområde. Det leder dessutom till internationella team med större bredd. Att ökad mångfald är bra för lönsamhet är ingen nyhet. Konsultföretaget McKinsey har granskat företagens mångfald under lång tid, och de ser att företag med hög mångfald är 39 % mer sannolika att prestera bättre, än företag med låg mångfald. Samtidigt har dessa företag 27 % bättre ekonomi. Det här kan bero på att team med hög mångfald ofta har en högre innovationsförmåga och kunskapsdelning samt tar bättre beslut. Blandade arbetsgrupper har ofta också ett bredare perspektiv och en större förståelse för nya marknader. Global mobility leder alltså inte bara till en rättvisare arbetsplats med hög inkludering, den ökar även lönsamheten.
  • En mer engagerad arbetsstyrka. Den nya generationen talanger vill inte bara ha ett bra jobb. De vill ha möjlighet att lära sig, och att utvecklas. Global mobility öppnar fler och nya dörrar för oanade arbetslivserfarenheter och möjligheter att ta till sig helt ny kunskap. Det leder till nyfikna och engagerade anställda som känner tillhörighet och ser sitt jobb som en möjlighet att växa. Att få lära sig av ett mångsidigt internationellt team är oslagbart – speciellt när det gäller personlig och professionell utveckling – så ökad mångfald gör det även lättare att rekrytera.
  • En bred och agil kompetens. Anpassningsförmåga är en superkraft på dagens marknad. Och inget ger mer bredd än en mångsidig arbetsstyrka som samlar kompetens och erfarenheter från världens alla hörn. Det här bidrar till en flexibel organisation där alla kan lära av varandra och lyfta fram nya, bättre sätt att göra saker på. Det ökar också förståelsen för nya marknader, och eventuella utmaningar som kan förekomma. De företag som nyttjar global mobility program till att koppla ihop människor med möjligheter, får bredare och mänskligare team. Dessa team ser fler möjligheter i förändringar; kan hantera utmaningar bättre; och därmed uppnå bättre resultat, även när det svänger.

Locka de bästa talangerna med trygg relocation som förmån

Det finns mycket att vinna genom att ta vara på möjligheterna med global mobility. Men är det då inte risk att talangerna tar slut? Nej, inte direkt, tillgången till en bredare internationell talangpool betyder inte nödvändigtvis att konkurrensen om den bästa kompetensen försvinner. Här i Sverige skriker vi som sagt efter spetskompetens, och de eftertraktade förmågorna från andra länder kan välja mellan erbjudandena. Det som avgör handlar ofta om vilken arbetsgivare som kan erbjuda bäst förmåner, eller underlätta omlokaliseringen till Sverige på det smidigaste sättet.

Det är viktigt att komma ihåg hur stor roll de mänskliga aspekterna spelar, när de globala talangerna bestämmer sig för att omlokalisera. Många företag lockar med bra löner och karriärmöjligheter när det enligt Deloittes Global Mobility Trends, faktiskt är familjefrågor som är den främsta anledning till varför många globala förmågor väljer eller väljer bort ett jobberbjudande. Att kunna erbjuda en smidig flytt och enkelt pappersarbete, samt bra boende och skola, är många gånger de förmåner som lockar talangerna mest.

För att lyckas med global mobility strategi är det därför viktigt att du tänker ett varv till. Framför allt på hur ni hanterar relocation och immigration på ett sätt som erbjuder en snabb, enkel och trygg start i det nya landet. Kan ditt företag erbjuda en smidig ankomst här, ökar förtroendet för er. Det ni då gör, leder till att det blir lättare för den internationella talangen att fokusera på det nya arbetet. När ni utvecklar en global mobility strategi är det därför viktigt att inkludera faktorer som:

  • Snabba processer för arbets- och uppehållstillstånd, samt andra immigrationsrutiner.
  • Möjlighet att erbjuda passande boende och skola.
  • Stöttning med att ansöka om svenskt personnummer, ID-kort, bankkonto m.m.
  • Hjälp med att anmäla sig till myndigheter som Försäkringskassan och vårdgivare.
  • Lokal och kulturell orientering som gör det lättare att känna sig hemma i ett nytt land.

Med fungerande lösningar för dessa punkter i er strategi, kan ni erbjuda en enkel och snabb relocation och immigration. Det gör er till ett attraktivt alternativ och hjälper er att få de talanger ni önskar. Och det i sin tur ökar er mångfald och konkurrenskraft.

Nimmersion har erfarenhet av att hjälpa till med relocation och immigration sedan 1995. Vi löser de logistiska utmaningarna, arrangerar en smidig ankomst, och ser till att era internationella talanger får en så bra start som möjligt på ert samarbete. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa till – kontakta oss!

Kontakta oss