Fördelar med att samarbeta med en relocationspecialist i Sverige

Att flytta internationella talanger till Sverige är ett effektivt sätt att få in just den rätta, önskade kompetensen. Men trots att kompetensen för uppdraget eller projektet är rätt, så kan flytten föra med sig utmaningar. Förutom allt pappersarbete med arbets- och uppehållstillstånd behövs stöd för att komma till rätta i det nya landet. Här kan en relocationspecialist vara till stor hjälp för att göra relocationprocessen så enkel och trevlig som möjligt. När ankomsten till Sverige löper smidigt – med hjälp av guidning – kan den nyinflyttade fokusera helt på nya jobbet och privatlivet.

Det finns många fördelar med att samarbeta med en relocationspecialist. Både för den som ska flytta till Sverige för ett nytt jobb, men också för arbetsgivaren.

Varför behövs en relocationspecialist?

Att rekrytera någon från ett annat land är en mer komplicerad process än att anställa någon här i Sverige. Bland annat innebär detta att den som ska börja arbeta rent konkret behöver flytta till Sverige (många gånger tillsammans med hela sin familj), hitta bostad och skola, ha kontakt med olika myndigheter, lära känna sin nya plats och hur livet fungerar i ett nytt land. Till allt det kan även mycket mer behöva läggas till. Att försöka hantera den här processen på egen hand kan bli överväldigande och upplevas som en komplicerad utmaning. Det är här relocationspecialisten kommer in och guidar den inflyttade talangen genom allt som krävs för att komma till rätta.

För den som flyttar – och för arbetsgivaren – för detta med sig flera fördelar, till exempel då:

 • Kontakten med myndigheter och banker sköts på rätt sätt och det går snabbare att få personnummer, ID-kort, bankkonton, komma in i samhällssystem m.m.
 • Det innebär en stor trygghet för den nyinflyttade att ha någon erfaren som kan guidar rätt i kontakten med myndigheter. Dessutom för att snabbare kunna hitta lämpligt boende och skola. Inte minst är det en trygghet att kunna ta hjälp av någon kunnig och erfaren när det kommer till att navigera den komplexa och många gånger luriga bostadsmarknaden i storstäderna. I regel är de nyinflyttade mycket tacksamma över stödet och guidningen som relocationspecialisten hjälper till med. Det är skönt att ha någon som förklarar hur allt nytt fungerar.
 • Livet på den nya platsen blir roligare eftersom det går snabbare att lära känna sin nya omgivning. Med en relocationspecialist som guidar till det intressanta, blir det också lättare att upptäcka vad som erbjuds.
 • HR/ Talent Acquisition-avdelningen blir avlastad i sitt arbete. Istället för att hjälpa den nyanställde med samhällsadministration och boendefrågor kan HR/TA helt fokusera på den internationella talangens introduktion. Samtidigt tar relocationspecialisten hand om bitarna som behöver komma på plats för att komma till rätta och igång med livet utanför arbetsplatsen i det nya landet. Det går snabbare att komma in i och bli produktiv på den nya arbetsplatsen.
 • En lyckad anställning kan i stort sett garanteras. Det har hänt att internationella talanger avbrutit anställningsprocessen när det blivit alltför komplicerat att exempelvis hitta rätt bostad och skola. 
 • När det finns ett samarbete med en relocationspecialist som gör hela processen lättare blir det också lättare att rekrytera internationellt.

Det här kan en relocationspecialist hjälpa till med

 • Hitta bostad. För en internationell talang som är på väg att flytta till Sverige med sin familj, är det väldigt viktigt att det finns en fungerande livssituation på plats, med bostad och en skola för barnen. En relocationspecialist har ett omfattande nätverk som gör det lättare att snabbt hitta rätt bostad utifrån den sökandes önskemål och budget. Relocationkonsulten hjälper även till med exempelvis bostadsvisningar (både på plats och digitalt), kontraktssignering, inspektioner, samt går igenom viktig information om bostaden såsom tvättstuga, cykelrum och uppvärmning, m.m. 
 • Att hitta en passande skola är förmodligen ännu viktigare, och kan vara det som får en internationell talang att bestämma sig för att ta jobbet i Sverige eller inte. Här hjälper relocationspecialisten till med att hitta lämpliga skolalternativ, kontakta internationella skolor om så önskas, boka tider och assistera med ansökningsformulär.
 • Ansöka om personnummer. Ett svenskt personnummer är nyckeln till många av det svenska samhällets tjänster och system. En relocationspecialist guidar de nyanlända genom processen så fort de anländer till Sverige: hjälper dem att ansöka om personnummer hos Skattemyndigheten; och följer upp processen så att den går så snabbt och smidigt som möjligt.
 • Ansöka om svenskt ID-kort.
 • Att anmäla sig till Försäkringskassan och att registrera sig hos en läkare eller vårdcentral. Informera om hur vårdsystemen ser ut i Sverige. Till exempel hur det fungerar med sjukvård och apotek.
 • Hjälp till att skaffa svenskt bankkonto, registrering hos olika myndigheter, start av abonnemang etc. 
 • Lokal orientering. Relocationspecialisten tar med de nyinflyttade på en guidad tur för att visa vad som finns att göra i området. Guidningen är personlig och anpassas efter individuella intressen och önskemål. Till exempel shopping, sport, kultur, religiösa mötesplatser, hobbyer, fritidsaktiviteter m.m.
 • Kulturell orientering. Information om livet i Sverige, våra traditioner och högtider, hur olika saker och ting fungerar i Sverige.
 • En relocationspecialist kan även hjälpa till när den som flyttat till Sverige har avslutat sitt uppdrag och ska flytta från Sverige. Till exempel att säga upp abonnemang och hyresavtal, avregistrera sig från myndighetsregister, eller anmäla adressändring.

En relocationspecialist kan alltså hjälpa till med mycket när det gäller att komma till rätta och att komma igång i Sverige. När det gäller ärenden som rör visum, uppehållstillstånd och andra immigrationsprocesser är det däremot en immigrationsspecialist som kan hjälpa till.

Vad kännetecknar en bra relocationspecialist?

Att ta hjälp av en relocationkonsult underlättar processen med att få en nyanställd internationell talang att känna sig hemma och att komma igång med sitt nya jobb på ett smidigt sätt. Men vad behöver en bra relocationspecialist ha för kompetenser och förmågor? Vad krävs för att kunna hjälpa nyinflyttade att komma till rätta i Sverige?

 • Erfarenhet och kontaktnät när det kommer till myndigheter, bostadsvärdar m.m.
 • En förståelse för andra kulturer.
 • Att vara social och inkännande. Det vill säga att kunna prata med olika människor på deras villkor. Men även att snabbt kunna förstå andra människors känslor och behov och veta vad de behöver för att må bra. En lyhörd relocationspecialist kan vara till stor hjälp för HR när det kommer till att upptäcka om någon känner sig ensam och osäker och behöver mer stöd från sin arbetsgivare.
 • Lokalkännedom. Framför allt om det som inte går att Googla. Kunna matcha intressen och preferenser mot vad som finns tillgängligt i området.
 • Förmåga att sälja in det som kan verka som mindre attraktivt med Sverige. Visa att det inte bara är mörkt och kallt på vintern, utan att det finns många spännande och roliga saker att göra även då.

Relocationspecialistens bästa tips för en smidig introduktion av internationell talang

Anna Stjernberg är relocationspecialist via Nimmersion. Hon har lång erfarenhet av att hjälpa arbetsgivare och HR/Talent Acquisition-avdelningar med att se till att deras nyanställda internationella talanger kommer till rätta i Sverige. Här är hennes främsta tips på hur arbetsgivare bör tänka och agera för att få en så bra introduktion som möjligt av sina nya förmågor.

 • Informera om hur det ser ut i Sverige. Framför allt vad det kostar att leva här. Det är lätt att prata lön men att glömma bort att den ska ställas mot levnadsomkostnader. Ta upp det redan under rekryteringsprocessen så att de som är intresserade av att arbeta för dig vet vad som gäller.
 • Välj att samarbeta med någon som kan hjälpa er med både immigration och relocation. Att försöka hantera det på egen hand, framför allt när det kommer till immigration, kan ta mycket lång tid. I värsta fall så lång tid att talangen väljer att ta ett jobb i ett annat land. 
 • Välj att arbeta med en relocationkonsult som har erfarenhet och kontinuitet, men framför allt en bra och effektiv administration vilket underlättar en effektiv process.

Nimmersion har erfarenhet av att hjälpa till med relocation och immigration sedan 1995. Vi löser de logistiska utmaningarna och ser till att internationella talanger och deras svenska arbetsgivare får en så bra start som möjligt på sitt samarbete. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa till – kontakta oss!

Kontakta oss