EU-blåkort – så fungerar det

För företag som vill rekrytera högkvalificerad utländsk arbetskraft i Sverige utgör EU-blåkortet en värdefull möjlighet. I den här artikeln ger vi dig en grundlig introduktion till vad ett EU-blåkort är, hur processen ser ut och hur det kan vara till nytta för företag som söker internationella talanger.

Vad är ett EU-blåkort?

EU-blåkortet är ett uppehållstillstånd som gör det möjligt för högkvalificerade personer från länder utanför EU och EES att komma till Sverige och arbeta här. För att vara berättigad till ett EU-blåkort måste den sökande uppfylla vissa krav som fastställs i utlänningslagen. Dessa krav skiljer EU-blåkortet från vanliga arbetstillstånd.

Vad krävs för att bli beviljad EU-blåkort?

För att bli beviljad ett EU-blåkort måste den sökande ha en högskoleutbildning motsvarande 180 högskolepoäng eller fem års yrkeserfarenhet. Den sökande måste även ha tecknat eller ansökt om en heltäckande sjukförsäkring som gäller vid vård i Sverige (sjukförsäkringen ska gälla de första tre månaderna i Sverige, innan du blir folkbokförd), samt bli erbjuden en högkvalificerad anställning som varar minst ett år. Det finns också ett krav för den sökande att ha ett giltigt pass. Om passet är på väg att bli ogiltigt bör det bli förlängt eftersom det inte går att få tillstånd för längre tid än passet är giltigt.

Dokumentationskrav för EU-blåkort

För att stödja ansökan och visa att kraven för EU-blåkort är uppfyllda ska den sökande lämna in olika dokument. De inkluderar:

  • Anställningsavtal: Ett anställningsavtal som bekräftar anställning och dess villkor.
  • Utbildningsbevis: Kopior av utbildningsbevis för högskoleutbildning.
  • Arbetserfarenhet: Dokumenterat bevis på yrkeserfarenhet.

Lönetröskel för EU blåkort

Det är viktigt att notera att det även finns en lönetröskel när man ansöker om ett EU-blåkort. För att uppfylla detta krav måste den erbjudna lönen vara minst en och en halv gång en svensk genomsnittslön. Lönetröskeln ändras över tid, därför rekommenderar vi att du alltid håller dig uppdaterad om de senaste kraven genom att besöka Migrationsverket, eller kontakta oss.

När är EU-blåkort ett bra alternativ för företag?

EU-blåkort är särskilt användbart när företag behöver anställa högkvalificerad arbetskraft. Här är några scenarier när det kan vara fördelaktigt att använda EU-blåkort framför andra alternativ:

  1. Behovet av specialistkunskap: Om ditt företag har brådskande behov av specialistkompetens som är svårare att hitta på den svenska arbetsmarknaden, kan EU-blåkortet vara den snabbaste lösningen.

  2. Internationell erfarenhet: Om din verksamhet har globala ambitioner och behöver personal med internationell erfarenhet och kontakter, kan EU-blåkortet hjälpa dig att bygga en mångsidig och internationell arbetskraft.

  3. För korta projekt eller uppdrag: EU-blåkortet kan vara användbart om du behöver anställa utländsk arbetskraft för kortare projekt (dock minst ett år) eller uppdrag. Då slipper du gå igenom den mer omfattande processen för permanenta arbets-och uppehållstillstånd.

EU-blåkort – fördelar för företag

EU-blåkort erbjuder en rad fördelar för företag som vill locka högkvalificerad och internationell arbetskraft till Sverige. Vi går igenom dessa här.

  • Täcker bristspecialiteter: Många branscher och yrken i Sverige lider av brist på specialiserad arbetskraft. EU-blåkort ger företag möjligheten att snabbt fylla dessa tomrum. Detta är särskilt värdefullt när det finns brådskande behov av kvalificerade yrkesmän och kvinnor inom områden som till exempel teknik, medicin och vetenskap.

  • Möjlighet till flexibilitet: Eftersom blåkortet är erkänt i många andra europeiska länder kan arbetstagare som har fått EU-blåkortet i Sverige enklare ansöka om uppehållstillstånd i andra EU-länder om så behövs. Det främjar flexibilitet och rörlighet för både företagen och de anställda.

  • Förenklar rekryteringsprocessen: Att navigera lagar och processer kan vara komplicerat och tidskrävande. Processen med EU-blåkort är väl definierad och strukturerad, vilket också gör den effektiv. Detta underlättar för HR-och Talent Acquisition-team att planera och administrera inflödet av utländska arbetstagare. Genom att följa tydliga riktlinjer och krav minimerar företag risken för fördröjningar eller komplikationer i processen.

Processen för att erhålla ett EU-blåkort

För att förstå hur man får ett EU-blåkort – låt oss gå igenom processen steg för steg. Det ger en tydlig bild av vad som krävs av dig som arbetsgivare för att kunna locka internationell talang till ditt företag.

Information om anställningen: Du som arbetsgivare ska tillhandahålla detaljerad information om anställningen, inklusive anställningens varaktighet, som behöver vara på minst 1 år.

Annonsering: Du som arbetsgivare måste först annonsera tjänsten inom Sverige, EU/EES och Schweiz. Efter att annonsen varit publicerad under minst 10 dagar kan anställningsavtal signeras och processen med ansökan påbörjas.

Ansökan: Den nya anställda ansöker om ett EU-blåkort hos Migrationsverket. Ansökan innefattar att fylla i nödvändiga formulär, lämna in dokument och betala eventuella avgifter.

Bedömning och godkännande: Migrationsverket granskar ansökan och bedömer om de nödvändiga kraven för kortet är uppfyllda. Handläggningstiden är upp till 90 dagar. Om ansökan blir godkänd, utfärdas EU-blåkortet.

Försäkringar: Du som arbetsgivaren är skyldig att ordna försäkringar, inklusive sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring vid arbetsskada och tjänstepensionsförsäkring för den anställde. Notera att gällande sjukförsäkringen, krävs en heltäckande sjukförsäkring som gäller vid vård i Sverige (sjukförsäkringen ska gälla de första tre månaderna i Sverige, innan den anställde blir folkbokförd).

Tidsramen för denna process kan variera beroende på individuella omständigheter, men den officiella handläggningstiden är upp till 90 dagar. För en mer detaljerad översikt över processen och dokumentationskraven, läs mer här. Om du behöver hjälp med att ansöka om ett EU-blåkort, kan vi på Nimmersion hjälpa till. Kontakta oss för att veta mer.

Sammanfattning

EU-blåkortet är en ovärderlig resurs för företag som strävar efter att locka högkvalificerad arbetskraft från utlandet. Det öppnar dörrar till globala talanger, möjliggör snabba lösningar för bristspecialiteter och erbjuder en strukturerad och effektiv ansökningsprocess. Dessutom öppnar det dörren till flexibilitet inom EU och inte minst – möjligheter för personer som vill bidra till den svenska arbetskraften och samtidigt utveckla sina egna karriärer.

Nimmersion finns här för dig

På Nimmersion har vi specialiserat oss på att underlätta arbetet på företag, HR-, och Talent Acquisition avdelningar i deras arbete för inflödet och förflyttningen av utländsk arbetskraft till Sverige. Vårt team av jurister har den expertis och de kontakter som krävs för att effektivisera processen och minimera väntetider. Om du vill ha hjälp med att navigera i invandringsprocessen, få rådgivning om EU-blåkort eller utforska andra alternativ för att anställa utländsk arbetskraft, kontakta oss. Vi finns här för att hjälpa dig.

Kontakta oss