Employee relocation: från visum till onboarding av internationella talanger

Planerar du att rekrytera en ny medarbetare från ett annat land? Det kan vara ett bra alternativ för att få in ny kompetens på arbetsplatsen och stimulera ekonomisk tillväxt. För att rekryteringen och förflyttningen ska gå så smidigt och effektivt som möjligt behövs god planering före, under och efter flytten. Det kan handla om allt från visum och arbetstillstånd till bostad, skolor, bank och försäkringar. Man brukar prata om employee relocation och i den processen kan ett Relocation- och Immigrationföretag vara en trygg samarbetspartner.

Visum och arbetstillstånd

När en arbetsplats rekryterar internationellt är det viktigt att ha koll på tillstånd och visum. Reglerna skiljer sig beroende på om talangen som rekryterats är EU-medborgare eller inte. Istället för talang används ofta begreppet expat i dessa sammanhang om en person som tillfälligt ska arbeta i ett annat land.

EU-medborgare har rätt att bo och arbeta i Sverige. Detta gäller också för expats från Norge, Island och Liechtenstein. För att få stanna i mer än 90 dagar behövs ett arbetserbjudande från ett svenskt företag. Medborgare i länder utanför EU behöver ett arbets- och uppehållstillstånd för att kunna bo och arbeta i Sverige. För att få ett beviljat tillstånd behöver man skicka in en ansökan till Migrationsverket. Det kan till exempel handla om ett nytt arbetstillstånd, ett byte från studie- till arbetstillstånd eller ett permanent uppehållstillstånd.

En ansökan som är komplett, korrekt och inlämnad i tid har större chans att bli beviljad. Är man som företag osäker på hur ansökningsprocessen går till och vilka lagar och regler man behöver förhålla sig till kan det vara en god idé att ta hjälp av ett Relocation- och Immigrationföretag. Ett Relocation- och Immigrationföretag är normalt också en certifierad partner till Migrationsverket vilket garanterar en betydligt kortare handläggningstid. Istället för en handläggningstid på flera månader kan den gå så snabbt som på tio dagar. Ett ansökningsförfarande med Nimmersion kan se ut så här:

  • Först utvärderas vilka tillstånd som bör sökas beroende på utbildning, lönenivå, position och tid i Sverige så att Migrationsverkets krav uppfylls.
  • I nästa steg granskas anställningsvillkoren så att de motsvarar kollektivavtalsenlig nivå gällande regler och lagar.
  • Nu sammanställs ansökan och skickas till Migrationsverket.
  • Efter några veckor eller månader beroende på tillståndstyp kommer Migrationsverkets beslut.

Ett Relocation- och Immigrationföretag kan också hjälpa till med Blåkort, ICT-tillstånd, visum och eventuella medföljande familjemedlemmars uppehållstillstånd.

Arbetstillståndet är klart – vad händer nu?

När en expat tackat ja till anställningen och arbets- och uppehållstillstånd är beviljade är det dags att planera flytten och onboardingprocessen. Måste man ha ett svenskt personnummer? Hur hittar man en bostad? Hur fungerar det med skolor till medföljande barn? Och hur kan den nya arbetsplatsen förbereda sig för att ta emot sin nya kollega?

 

Folkbokföring och personnummer 

En del saker går att ordna utan ett svenskt personnummer, men för att ha rätt till sjukvård, öppna ett bankkonto, teckna abonnemang och använda olika typer av sociala tjänster behövs ett svenskt personnummer. För att kunna ansöka om ett personnummer från Skatteverket måste talangen ha ett giltigt uppehållstillstånd och vara folkbokförd på en adress. Handläggningstiden för att få ett svenskt personnummer kan variera från några veckor till månader, sätter man upp anmälan rätt kan man påskynda processen. Se därför till att arbetsgivaren har en giltig sjukvårdsförsäkring som kan täcka den första tiden i Sverige. 

 

Hitta en bostad

En flytt till ett nytt land innebär också en flytt till en ny bostad. För att hitta en bostad som passar är det bra att ta hjälp av någon som kan och förstår den lokala bostadsmarknaden. Det kan handla om allt från att bedöma bostadsområden och gå på visningar till att förhandla om villkor, upprätta hyresavtal och förklara vilka rättigheter och skyldigheter en hyresgäst har.

Vanligtvis begär hyresvärden att företaget signerar hyresavtalet eller lämnar ett garantibrev, ett så kallat Corporate Lease Agreement. Ibland behövs ett temporärt boende, en Serviced Apartment. Nimmersion har ett stort kontaktnät och en bostadsbank både för temporära och långvariga boenden.

Många expats uppskattar att få en presentation av boendet som inkluderar tvättstugan, sophanteringen, cykelförrådet och parkeringsmöjligheter. Även en rundtur i den nya staden med tips på mataffärer, restauranger, kollektivtrafik och apotek uppskattas. Detta kan en Relocationfirma hjälpa till med.

 

Arbetsgivaren

När allt är klart med arbetstillstånd och flytt för den nyanställda, behöver arbetsplatsen också göra sig redo att ta emot sin nya kollega. Det är inte alls ovanligt med kulturkrockar och missförstånd när två olika arbetskulturer ska integreras. Vi kan hjälpa till att utbilda befintlig personal – antingen några utvalda individer eller en hel grupp – att ta emot den som nyanställts från ett annat land, och på så sätt upprätthålla en trygg och lugn företagskultur.

 

Barn – förskola och skola

Om en expat kommer med familj och barn är det viktigt att snabbt ställa barnen i kö till förskola och skola. I många större städer finns internationella skolor som kan vara ett bra alternativ. Även här kan en Relocationfirma hjälpa till att bland annat:

  • informera om skolor i området
  • initial kontakt med skolor
  • ordna med registrering och anmälan

Språk och kultur 

Att flytta till ett nytt land är spännande och utmanande och att förstå språket och kulturella normer gör övergången smidigare och roligare. Några saker som är kännetecknande för Sverige är till exempel punktlighet och ett stort personligt utrymme. Andra kulturella aspekter som bör introduceras för en expat är mattraditioner och årets olika högtider. Att kunna det lokala språket öppnar många dörrar och förenklar integreringen i samhället. Språkkurser erbjuds i de flesta större städer. Andra alternativ till att lära sig svenska är onlinekurser, självstudiematerial och privatlektioner.

Trivas på jobbet

Det är inte bara medarbetaren som kommer till ett nytt land som måste förbereda sig – det måste också kollegorna på den nya arbetsplatsen. För att undvika kulturkrockar och språkliga missförstånd är det bra att utbilda personalen att ta emot nya kollegor från utlandet. För en expat kan till exempel den svenska konsensustraditionen, alltså att alla kollegor involveras före ett beslutsfattande, kännas främmande.

En bra start och en god fortsättning

Även när allt är klart med uppehållstillstånd, personnummer, bostad, introduktion till den nya arbetsplatsen och allt annat behövs en strategi för att säkerställa en lyckad tid i Sverige. Uppföljning är därför en viktig del av en employee relocation. Funderingar som kan dyka upp efter en tid kan handla om bland annat trafikregler, lunchpauser på jobbet, medlemskap på gym och barnens fritidsaktiviteter. Om det finns utrymme att ställa frågor och få snabb och effektiv vägledning kan den nya medarbetaren också lägga mer tid och energi på sin nya tjänst. En effektiv onboarding gynnar alltså både kollegorna och talangen.

Nimmersion – för en lyckad employee relocation och onboarding 

Nimmersion erbjuder hjälp före, under och efter en flytt till Sverige. Sedan 1995 har vi haft glädjen att välkomna talanger och deras familjer. Saker förändras hela tiden och vi har tjänster som tar detta i beaktning. Våra paketlösningar baseras på behoven hos er nya kollega. Kommer man ensam och under en begränsad tid har vi en lösning för det. För familjer med barn i olika åldrar som har helt andra behov erbjuder vi ett annat program för ett fint välkomnande för alla i familjen. En professionell relocation och onboarding är en god investering för en lyckad och framgångsrik anställning och vistelse i Sverige. 

Vill du höra mer om hur du kan ta din internationella rekrytering till nästa nivå? Kontakta oss på Nimmersion så får du prata med någon av våra erfarna konsulter

 

Kontakta oss