anställa någon utanför EU

Att anställa någon utanför EU? Kulturell anpassning är viktigare än du tror!

För att framgångsrikt rekrytera och anställa någon utanför EU, krävs mer än bara ett påskrivet kontrakt. Det är viktigt att ni som arbetsgivare hjälper till att integrera den nyrekryterade personen i Sverige. Målet är att er nya talang ska känna sig hemma och bidra med sin kompetens under lång tid framöver. Genom Nimmersions kulturella integrationsprogram får talangen en expressfil till att förstå Sverige – både gällande kulturen, klimatet och människorna som bor här. Att flytta är en sak, att känna sig hemma är en helt annan!

Mycket att vinna på att integrera en anställd från utlandet

Verksamheter som anställer en person från ett land utanför EU, vinner mycket på att också hjälpa till att integrera personen. Det har ofta många fördelar och hjälper personen att få en inblick i det svenska samhället. Samtidigt kan det hjälpa till att minska deras hemlängtan. Tryggheten kan bidra till att skapa välbefinnande, vilket i sin tur kan hjälpa produktiviteten på jobbet.

Det svenska samhället genom andra ögon

Ibland kan det vara knepigt att förstå svårigheter i sådant vi redan kan och vet. Det gäller även för hur det svenska samhället fungerar – speciellt för den som kanske har en hel livstid av erfarenhet. Utan att mena illa är det lätt att ta svensk kultur, värderingar och traditioner för givet för den som redan vet. 

För personer från andra länder och kanske speciellt länder som ligger utanför EU, är den svenska kulturen inte alltid självklar. Många företeelser kanske bidrar till förvirring och kräver därför sin förklaring. Det kan vara svårt att som ny ställa de där “dumma frågorna” kring saker som verkar självklara för alla andra. Ingen vill verka okunnig eller opåläst, eller riskera att framstå som oförskämd och frågvis. Därför är det skönt att kunna fråga “allt det där” till någon utanför jobbet. På arbetsplatsen vill man känna sig kompetent och bidra till helheten, att då fråga om saker man tror att man borde veta eller förstå är ofta svårt.

Delaktighet minskar hemlängtan

Genom att göra er nya anställd delaktig: i företaget; i gemenskapen; och i samhället, kan ni minska personens hemlängtan. Att känna sig utanför och inte förstå sammanhanget hen befinner sig i, kan leda till hemlängtan, oavsett hur roligt och stimulerande arbetet är. Nimmersion vet vad som är viktigast för att minimera hemlängtan, även under de gråaste novemberdagarna. Att flytta till en ny ort betyder att man lämnar sin familj, vänner och kollegor bakom sig och det tar tid att finna sitt nya sammanhang. Ensamheten kan vara tung för många och vi hjälper gärna dem att korta tiden till att känna sig som hemma.

Språket är en nyckel bland många

Språket är nyckeln till ett samhälle och att lära sig språket i landet där man bor kan ha många fördelar. Det kan framför allt göra det lättare att ta sig in i olika sociala sammanhang och grupper, där svenskan dominerar. Även arbetsmässigt är det en fördel, även om en hel del arbetsplatser idag är så internationella att svenska inte är ett krav för en anställning. Kunskaper i språket gör det dock lättare att ta sig in i samtal runt ett fikabord eller på en afterwork. Svenska arbetskamrater talar gärna engelska med en ny kollega, men byter ofta till sitt modersmål när de talar med varandra. Att ha grundläggande kunskaper i språket för att följa samtalet är därför viktigt, även om de flesta anser att det är acceptabelt att svara på engelska.

Kulturell integration när du anställer utanför EU

Nimmersion erbjuder ett program för kulturell integration för utländsk arbetskraft som ska arbeta i Sverige. Programmet specialanpassas till personen och dennes familj helt utifrån deras behov. Dessutom innehåller det allt från viktig generell information, som exempelvis vad trafikskyltar betyder, till hur högtider eller traditioner går till. 

Viktig information för någon utanför EU

Det finns självklart hur mycket information som helst som kan vara till nytta för någon som inte kommer från Sverige. Vi har valt att avgränsa till det viktigaste punkterna för att kunna fungera och njuta av det fantastiska Sverige. Några exempel som vi utifrån vår långa erfarenhet brukar dela med oss av är:

Allemansrätten

Den svenska naturen och hur vi får använda den genom Allemansrätten är något som är unikt i världen, och något som många från utlandet uppskattar. Genom att lära den nya talangen om hur de tillsammans med sin familj kan ta till vara på naturen ger ni dem en stor fördel med Sverige som land. Har personen ni anställt ett intresse för natur och friluftsliv kan vi introducera organisationer som arrangerar utflykter och aktiviteter utomhus, exempelvis Friluftsfrämjandet eller Naturskyddsföreningen

Kösystemet och synen på tid

Svenskar är ett folk som inte är rädda för att köa och det köas ofta i ordentlig utsträckningen. Få länder kan stoltsera med så strikta köregler som Sverige, och för att inte göra någon upprörd är det bra att veta detta. 

Ett annat område där vi står ut jämfört med många andra länder är vår syn på att komma i tid. Att vara punktlig och respektera tider för möten, både professionellt och privat, är viktigt i den svenska kontexten. Det kan vara svårt att veta om man kommer från ett land med en annan syn på tid och punktlighet, men ganska lätt att respektera så länge personen får information om det. 

Midsommar och andra högtider

Traditioner och högtider skiljer sig från land till land. I Nimmersions program för kulturell integration tar vi upp de viktigaste svenska högtiderna och hur de brukar firas. Midsommar är kanske den högtid som allra starkast förknippas med Sverige, men många som firar sin första midsommar i Stockholm undrar var alla tar vägen under midsommarhelgen. En tom stad är inte vad de förväntar sig hitta när de hör om den största festhelgen under året. Att alla åker ut till ett landställe är inte självklart i sammanhanget. Kanske kan ni som företag boka en stuga där ett riktigt midsommarfirande finns att ta del av på nära håll. På så sätt kan medarbetaren också få vara med på för ett första år av midsommarfirande. 

Hierarkier och beslutsfattande

En hel del länder har en mer strikt hierarki inom företag, medan Sverige ofta tillämpar en rätt platt organisationsmodell. Det kan upplevas som ovant att alla medarbetare förväntas dela med sig av vad de tycker i en speciell fråga. Genom att låta medarbetaren veta att synpunkter och åsikter ofta välkomnas i företag låter ni personen ta ett steg till att anpassa sig till företagskultur, arbetsplats och andra medarbetare.

Praktisk hjälp att erbjuda för en utländsk anställd

Det finns en mängd olika saker ert företag rent praktiskt kan erbjuda talangen när ni ska anställa någon utanför EU. Ni som arbetsgivare försäkras att allt kommer fungera som det ska och att allt är ifyllt korrekt. Och detsamma gäller för den nya medarbetaren.

Anmäl talangen till en kurs i svenska 

Svenska språket kan som sagt vara en nyckel till att öppna ett mer socialt liv utanför arbetet för medarbetaren. Hitta en lämplig kurs att anmäla personen till för att ge dem en chans att lära sig språket. Det kan också vara en möjlighet att lära känna nya vänner.

Hjälp till att starta upp bankkonto

Se till att personen har det praktiska under kontroll och hjälp till på områden där hon eller han fastnar. Att starta ett bankkonto kan till exempel vara ett snårigt område, speciellt om personen saknar svenskt personnummer. 

Utse en mentor på företaget

Att en person som redan är integrerad i Sverige och på företaget agerar mentor åt den nyanställda är ett bra sätt att se till att personen alltid har någon att rådfråga utan att det kommer kännas konstigt. 

Kontakta Nimmersion

Nimmersions uppskattade program för kulturell integration bygger på lång erfarenhet. Vi har varit verksamma inom området sedan 1995 och hjälper till att förvandla utmaningarna en flytt innebär, till möjligheter. Vi skapar de bästa förutsättningarna för er nya medarbetare och skapar därmed de bästa förutsättningarna för er att bevara kompetens långsiktigt. Trygghet skapar välbefinnande och ökar produktiviteten. Genom att ta om hand om era medarbetare ser ni också till att logistiska detaljer eller andra utmaningar inte får för stor plats.

Kontakta oss så hjälper vi till när ni ska anställa någon utanför EU – alla nya talanger garanteras att välkomnas på bästa sätt! 

Kontakta oss