Att anställa från utlandet – Nimmersion hjälper företag vid internationella rekryteringar

Arbetsplatser behöver av många olika anledningar ibland rekrytera personal från andra länder. Behovet av utländsk arbetskraft är stort då det i många branscher råder kompetensbrist. Många olika typer av verksamheter, från start-ups och mindre företag till internationella koncerner, kan därför behöva rekrytera talanger från utlandet, och ofta utanför EU.

När ett företag anställer en talang från utlandet kan det vara en spännande och givande upplevelse för både företaget och den anställda. Men det kan också vara en komplex process som kräver mycket tid och resurser för att hantera alla aspekter av flytten, inklusive visum, uppehållstillstånd, bostadssökning, kulturella anpassningar och mycket mer. För att underlätta processen och på ett smidigt och effektivt sätt flytta den anställda finns hjälp att få.  Nimmersion är ett professionellt relocation- och immigration företag som har många års erfarenhet och expertis inom området. Vårt team har bred kunskap om svensk migrationslagstiftning och juridiska och praktiska frågor som kan uppstå före, under och efter flytten. Vi skräddarsyr våra tjänster efter både företagets specifika önskemål samt efter arbetstagarnas individuella behov.

Ansöka om arbetstillstånd i Sverige

Medborgare i länder utanför EU måste i de flesta fall ha ett arbets- och uppehållstillstånd för att kunna bo och arbeta i Sverige. Det finns flera olika typer av arbetstillstånd, till exempel:

  • nytt arbetstillstånd
  • arbetstillstånd vid byte av yrke eller arbetsgivare
  • byte från studietillstånd till arbetstillstånd
  • förlängt och/eller permanent arbets- och uppehållstillstånd.

Oavsett vilken typ av arbetstillstånd det gäller, tar vi på Nimmersion hand om den kompletta ansökningsprocessen samt all dokumentation och kommunikation med myndigheter och andra berörda instanser, på ett professionellt och personligt sätt. Genom en väl genomarbetad arbetsrutin ser vi till att ansökan är komplett, korrekt och lämnas in i tid, och undviker dessutom eventuella fallgropar och misstag som skulle kunna ge ett avslag. All dokumentation som delas med Migrationsverket behandlas konfidentiellt.

Vi går också igenom allt som du som arbetstagare behöver tänka på vid en anställning av utländsk arbetskraft. På ett snabbt och effektivt sätt hjälper vi företag som inte kan avsätta tid och resurser för att bearbeta alla de frågor som normalt sett hör samman med en ansökan om ett svenskt arbetstillstånd.

Så här kan en ansökningsprocess se ut i fyra steg:

  1. Ärendet bedöms för att se om Migrationsverkets alla krav kan uppfyllas.
  2. Anställningsvillkoren granskas för att möta kollektivavtal eller annan praxis i branschen.
  3. Ansökan sammanställs på ett komplett och korrekt sätt och skickas till Migrationsverket.
  4. Beslut från Migrationsverket.

Förutom arbetstillstånd hjälper vi även till med Blåkort för högkvalificerad arbetskraft, ICT-tillstånd (Intra-Corporate Transfer), visum, familjemedlemmars uppehållstillstånd och andra typer av ansökningar inom arbetstillstånd.

 

Certifierad av Migrationsverket

Sedan 2010 har Nimmersion som första svenska relocation och immigration företag varit certifierad partner till Migrationsverket. Det innebär att vi kan erbjuda våra kunder en handläggning av arbetstillstånd som är betydligt snabbare än i andra fall. En ansökan kan därför ta omkring tio dagar istället för den normala handläggningstiden, som ofta kan vara flera månader lång. Vi ansvarar för hela migrationsprocessen och är uppdaterade inom alla regler och bestämmelser rörande området.

 

Utmaningar för arbetsgivaren och arbetstagaren

En flytt från ett land till ett annat är en stor omställning, både för arbetsgivaren och för den nya medarbetaren. För att flytten ska bli så bra och smidig som möjligt erbjuder Nimmersion flera olika flexibla tjänster och program både för arbetsplatsen och för den utländska arbetskraften som kommer till Sverige.

 

Arbetstagaren

Vi kan förbereda den nyanställda och medföljande familj, för anpassningen till livet i Sverige. Enligt Migrationsverkets regler kan en familj beviljas uppehållstillstånd om den som ska arbeta i landet uppfyller de anställnings- och försörjningskrav som finns. Självklart kan Nimmersion hjälpa till med uppehållstillstånd för alla medföljande familjemedlemmar.

Vi kan också hjälpa till med olika boendealternativ, förskola och skola till barnen samt fritidsaktiviteter. Behöver den nyanställda råd och tips om hur folkbokföring, personnummer, svensk socialförsäkring, banktjänster och olika abonnemang fungerar har vi möjlighet att vara behjälpliga även inom detta – allt för en så bra och smidig start i Sverige som möjligt.

 

Arbetsgivaren

När allt är klart med arbetstillstånd och flytt för den nyanställda, behöver arbetsplatsen också göra sig redo att ta emot sin nya kollega. Det är inte alls ovanligt med kulturkrockar och missförstånd när två olika arbetskulturer ska integreras. Vi kan hjälpa till att utbilda befintlig personal – antingen några utvalda individer eller en hel grupp – att ta emot den som nyanställts från ett annat land, och på så sätt upprätthålla en trygg och lugn företagskultur.

 

Nimmersion – HR-avdelningens förlängda arm

Både arbetsplatser som vill anställa en person från ett annat land, och den som ska flytta till Sverige för en anställning, kommer att stå inför många frågor. Vad gäller för utannonsering av en tjänst? Vilket arbetstillstånds behövs? Hur ska anställnings- och försäkringsvillkoren se ut? Och hur fungerar det med bostad samt jobb och skola för medflyttande familj? Värt att också tänka på är att regelverket för utländsk arbetskrafts rätt att vistas och arbeta i Sverige är i ständig förändring.

Både arbetsgivare och arbetstagare måste uppfylla de lagar och krav som finns. Just därför är det en god investering att anlita en expert som är uppdaterad på alla nya bestämmelser och regler, och som dessutom har strukturerade rutiner för hela processen. Det är en trygghet för både arbetsgivare och arbetstagare. Du kan helt enkelt se Nimmersion som din HR-avdelnings förlängda arm!

Nimmersion hjälper till med allt pappersarbete och all administration runt en internationell rekrytering. Vi ordnar de bästa förutsättningar för företag att anställa och integrera utländsk personal. Samtidigt ser vi till att vistelsen i Sverige blir så bra som möjligt för arbetstagaren, från ankomsten till det vardagliga livet och så småningom med avfärden när det är dags att avsluta tjänsten och säga adjö. Med vår samlade expertis och långa erfarenhet i branschen är vi en självklar samarbetspartner för både juridisk och praktisk hjälp. Kontakta oss här! 

Kontakta oss