Vårt Eco System


Vi har varit en del av de bästa internationella relocation- och mobilitetorganisationerna sedan 90-talet! Vi är certifierade partners till Migrationsverket vilket gör att vi kan säkerställa en smidig immigrationsprocess. Vi är också registrerade hos Fastighetsmäklarinspektionen, vilket ger oss laglig rätt att agera som rådgivare vid relocation.

Vi var med och grundade ARE Mobility Group, en organisation som bygger på delning av bästa praxis inom global mobilitet, etablerad för att effektivisera tillgången till kvalitativa mobilitetstjänster i Europa.

Nimmersion erhöll EuRA Global Quality Seal år 2010 och har förnyat det två gånger för att behålla en giltig stämpel fram till 2018. Baserat på en ISO 9001-processhanteringsmodell, specificerar EuRA Global Quality Seal de processer och nyckelprestationsindikatorer som återspeglar de allra högsta standarderna inom relocationtjänster. Som medlem som tilldelats EuRA Global Quality Seal, visar Nimmersion AB en totalt engagemang för kvalitet.

Vi är den enda svenska medlemmen i The International Relocation Associates, ett unikt globalt nätverk av mobilitetsspecialister med en historia som sträcker sig över tre decennier.

Första europeiska alliansen av högspecialiserade experter på arbetskraftsrörlighet som använder digital teknik på hög nivå.

International Lawyers Association for Global Reach

Ett globalt immigrationsnätverk byggt på partnerskap och förtroende

Boka konsultation