Vårt Ecosystem


Vi har varit en del av de bästa internationella relocation- och mobilitetorganisationerna sedan 90-talet! Vi är certifierade partners till Migrationsverket vilket gör att vi kan säkerställa en smidig immigrationsprocess. Vi är också registrerade hos Fastighetsmäklarinspektionen, vilket ger oss laglig rätt att agera som rådgivare vid relocation.

Vi var med och grundade A.R.E. Mobility Group, en organisation som bygger på delning av bästa praxis inom global mobilitet, etablerad för att effektivisera tillgången till kvalitativa mobilitetstjänster i Europa.

Nimmersion är en fullvärdig medlem av EuRA (European Relocation Association) och är förpliktigad att följa deras etik och regler för uppförande. EuRA:s uttalade mål är att sprida kunskap och förståelse för de frågor som avser relocation för anställda. Vidare förbättrar EuRA branschens prestandastandarder genom kommunikation och utbildning.

Nimmersion erhöll EuRA Global Quality Seal+ i februari 2024. Baserat på en ISO 9001-processhanteringsmodell, specificerar EuRA Global Quality Seal de processer och KPI:er som återspeglar de allra högsta standarderna inom flyttjänster. Genom att ha tilldelats EuRA Global Quality Seal visar Nimmersion sitt fullständiga engagemang för högsta kvalitet.

Vi är den enda svenska medlemmen i The International Relocation Associates, ett unikt globalt nätverk av mobilitetsspecialister med en historia som sträcker sig över tre decennier.

Första europeiska alliansen av högspecialiserade experter på arbetskraftsrörlighet som använder digital teknik på hög nivå.

International Lawyers Association for Global Reach

Ett globalt immigrationsnätverk byggt på partnerskap och förtroende

Kontakta oss