CSR

Företagets Samhällsansvar (CSR)

CSR

För oss utgör samhällsansvar en grundläggande hörnsten i vår företagsstrategi. Genom att ta ansvar för hur våra verksamheter påverkar samhället som helhet och våra teammedlemmar, främjar vi aktivt deltagande i CSR-initiativ, både på företagsnivå och individnivå.

Vår riktlinje innebär att vi noggrant väljer ut ett antal välgörenhetsändamål som vi konsekvent stöder över tid. Samtidigt är vi beredda att vara flexibla och erbjuda hjälp vid oväntade katastrofer, där och när det behövs. Dessutom är vårt fokus på hållbarhet inte begränsat till enbart våra verksamheter; det omfattar också vårt team och våra medarbetare. Vi tror starkt på att för att blomstra och utvecklas som yrkesmänniskor och för att kunna erbjuda enastående service till våra kunder måste vi:

  • Utbilda oss och kontinuerligt förbättra vårt arbete.
  • Ha ett välfungerande samarbete mellan teammedlemmar, vi gör detta genom att ha en ”fyraögonprincip,” dagliga möten för att arbeta tillsammans med ärenden, och interna veckovisa hälsa,- och inspiration sessioner. Vi firar framgångar och lär oss av utmaningar.
  • Erbjuda konkurrenskraftiga löner och försäkringar, erbjuda hälso- och träningsabonnemang, årlig utbildning och utvecklingsplan och inte minst ha tillräckligt med personal så att våra teammedlemmar kan ha en balans mellan arbete och fritid.

Nimmersion ger ekonomiskt stöd till pågående humanitära insatser genom att donera medel till:

Vi har som policy att varje gång vi får en kundundersökning, sätter vi åt sidan en summa pengar till förmån för Barncancerfonden. Vi är tacksamma gentemot våra klienter för deras bidrag, och under 2021 dubblerade vi våra donationer med 20. 

Nimmersion-teamet är även engagerade i olika lokala samhällsaktiviteter och globala initiativ såsom: 

  • Impact Guru
  • Reach the unreached & Help Rural India breathe
  • India Needs Oxygen
  • People of Rural India

Kontakta oss